top of page

אני מציעה טיפול באווירה מקבלת, מכילה ותומכת. כל טיפול הוא ייחודי ומותאם לאדם הספציפי שנמצא בטיפול מבחינת התקשורת, מטרות הטיפול והכלים הטיפוליים. אני בעלת ניסיון טיפולי עם אנשים ממגוון של גילאים, רקעים תרבותיים ועם מגוון של קשיים ומתאימה את הטיפול גם מבחינות אלו. תוך כדי הטיפול המטופל לומד להכיר עצמו ומפתח מודעות עצמית לגבי התנהגותו, רגשותיו ומחשבותיו. המודעות והחיבור של אנשים לעצמם עוזר להם לערוך שינויים שהם מעוניינים בהם. לעיתים, הטיפול מעניק מעין חוויה מתקנת של קשר מיטיב, למי שזקוק לכך. בטיפול אני משלבת הקשבה למטופל עם התייחסות לקשיים האובייקטיבים עימם הוא מגיע. ניתן בטיפול לשתף ולהתייעץ.

בתחילה אני נפגשת עם המטופלים לשיחה שמטרתה להכיר את המטופלים, את הקושי עימו הם מגיעים ואת הציפיות שלהם מן הטיפול והמטופלים מצידם חווים מעט את חווית הטיפול. בסוף הפגישה אני מציעה כיוונים טיפוליים למטופלים ויוצאים לדרך. טיפול הוא בעיניי כמו מסע משותף לתוך העצמי של המטופל שבמהלכו יש חוויות, למידה וגדילה.

bottom of page